Rysunek techniczny w zawodach:

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej